De resultatenrekening, ook wel winst- en verliesrekening, is een overzicht van opbrengsten en kosten over een bepaalde periode. Dit wordt ook wel eens baten (opbrengsten) en lasten (kosten) genoemd. Een resultatenrekening laat zien hoe de verandering van het eigen vermogen tot stand is gekomen in een bepaalde periode. Je kan zien of er winst of verlies is gemaakt.

De resultatenrekening kan zowel verticaal als horizontaal worden weergegeven. Bij de horizontale indeling is er sprake van twee kolommen, net als bij de balans. Bij de verticale indeling wordt eerst de omzet weergegeven. Daaronder komen de kosten en onderaan staat de winst of verlies.

Een belangrijk verschil tussen de balans en de resultatenrekening zijn:

  • De resultatenrekening bevat opbrengsten en kosten, over een bepaalde periode.
  • De resultatenrekening laat zien of er winst of verlies is gemaakt.
  • De balans geeft de bezittingen en de financiering weer, op een bepaald moment.
  • Op de balans zijn de bedragen van debet/activa en credit/passiva gelijk.

Opbrengst

De belangrijkste opbrengsten van een bedrijf is de omzet. De omzet is de afzet keer de verkoopprijs. Het gaat om de zogenaamde netto-omzet. Dit wil zeggen de omzet, zonder btw. De ondernemer moet de btw (omzetbelasting) namelijk afdragen aan de belastingdienst.

Kosten

Om omzet te kunnen maken zal een bedrijf kosten maken. Dit noem je bedrijfskosten, wat overigens iets anders is dan inkoopwaarde. Bedrijfskosten zijn bijvoorbeeld personeelskosten en huisvestingskosten. Naast de huur of hypotheek zijn dit kosten voor gas, water en elektriciteit. Vaak maakt een bedrijf ook kosten voor reclame en de verkoop van producten of diensten. Dit noem je verkoopkosten. Als het bedrijf geld heeft geleend waarover rente betaald moet worden, dan hebben zij ook rentekosten.

Afschrijvingskosten

Als op de balans machines of bedrijfswagens staan, dan wordt dit in loop van de tijd minder waard. De berekende afschrijvingskosten komen in de resultatenrekening te staan. Doordat afschrijvingen kosten zijn heeft het direct invloed op het bedrijfsresultaat.


De resultatenrekening van Tony’s Chocolonely